logo mobi

HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA

+ +

Xem slide ảnh gốc

HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA

Bảo hành: 12 tháng

Hãng:

Xuất xứ:

Công suất:

Tình trạng hàng hóa: Hàng sẵn kho

Đăng ký nhận tư vấn

 • Glucose GOP/PAP Stable liquid 1x 120r

  Creatinin 2 x 250ml

  Urea UV stable liquid 1x 120ml

  GPT/ALT stable liquid 1x 120ml

  GOT/AST stable liquid 1x 120ml

  Bilirubin T 2x 125ml

  Bilirubin D 2x 125ml

  Triglycerirt PAP liquid single reagent 1x 120ml

  Cholesterol PAP monor stable liquid 1x 120ml

  Acid uric stable liquid 1x 120ml

  Total Protein serum 1x 120ml

Hotline: 0367392014